Matkar Maya Ko Ahankar Lyrics – Neeraj Arya’s Kabir Café

Matkar Maya Ko Ahankar Lyrics – Neeraj Arya’s Kabir Café: Presenting the lyrics of the song “Matkar Maya Ko Ahankar” sung by Neeraj Arya.

Matkar Maya Ko Ahankar Lyrics – Neeraj Arya’s Kabir Café

Mat Kar Maaya Ko Ahankar
Mat Kar Kaya Ko Abhiman
Kaya Gaar Se Kaanchi
Mat Kar Maaya Ko Ahankar
Mat Kar Kaya Ko Abhiman
Kaya Gaar Se Kaanchi
O Kaaya Gaar Se Kaanchi
Re Jaise Osra Moti
Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi
Aisa Sakt Tha Maharaj
Jinka Mulkon Mein Raaj
Jin Ghar Jhoolta Haathi
(Jin Ghar Jhoolta Haathi)
O Jin Ghar Jhoolta Haathi
Re Un Ghar Diya Na Baati
Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi
Kuth Gaya Sinddla Ro Tel
Bikhar Gaya Sab Nij Khel
Bujh Gayi Diya Ki Baati
Ho Bujh Gayi Diya Ki Baati
Re Jaise Osra Moti
Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi
Jhoota Maai Tharo Baap Jhoota
Sakal Parivar Jhooti Koot Tha Chaati
O Jhooti Kootha tha Chaati
Re Jaise Osra Moti
Buleya Bhavani Ho Naath
Guru Ji Ne Sir Pe Dhareya Haath
Jinse Mukti Mil Jhaansi
(Jinse Mukti Mil Jhaansi)
Buleya Bhavani Ho Naath
Guru Ji Ne Sir Pe Dhareya Haath
Jinse Mukti Ho Jhaansi
Jinse Mukti Mil Jhaansi
Re Jaise Osra Moti
Jhoka
Jhoka
Mat Kar Maaya Ko Ahankar
Mat Kar Kaya Ko Abhiman
Kaya Gaar Se Kaanchi
O Kaaya Gaar Se Kaanchi
Re Jaise Osra Moti
Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Matkar Maya Ko Ahankar Lyrics - Neeraj Arya's Kabir Café

Neeraj Arya’s Kabir Café – Matkar Maya Ko Ahankar Song Details

Song: Matkar Maya Ko Ahankar
Band: Neeraj Arya’s Kabir Café